Wedo jsc., - Internet Services Internet Services
Home Web Hosting Server Ten mien - Domain Names Thiet ke Web Giai Phap mang cho doanh nghiep
Giai phap mang cho doanh nghiep
Dai ly Website Hosting
Ten mien domain name
Luu tru web - web hosting
Thuong mai dien tu
Thiet ke web
Hinh thuc thanh toan
Ho tro
Trang chu
 
Support
Hỗ trợ kỹ thuật
Cài đặt Email
Phần mềm hỗ trợ
Hướng dẫn lệnh FTP
 
Downloadable Utilities

Phần mềm FTP Clients

Phần mềm FTP Client dùng để kết nối máy tính của bạn đến máy chủ nhằm thực hiện các công việc upload, download các file giữa máy khách và máy chủ.

Để kết nối tới máy chủ, bạn cần khai báo địa chỉ ftp của máy chủ (thông thường là ftp.yourdomain.com) đồng thời phải khai báo username và password (được WEDONEW cung cấp khi thuê dịch vụ hosting).

Bạn có thể sử dụng phần mềm CuteFTP Pro. Phiên bản mới nhất có thể download tại http://www.cuteftp.com.

Phần mềm soạn thảo - developement coding

Phần mềm soạn thảo code phổ biến hiện nay là Editplus. Nhỏ gọn, dễ sử dụng và hỗ trợ rất nhiều các định dạng file như HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C++, Java, JavaScript, VBScript... Các bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết và download phiên bản mới nhất tại http://www.editplus.com.

Phần mềm thiết kế Website - WYSIWYG

Phần mềm hỗ trợ thiết kế website theo phương thức WYSIWYG (What You See Is What You Get) phổ biến hiện nay là Microsoft Frontpage trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft và Macromedia Dreamweaver của hãng Adobe. Để sử dụng tốt các phần mềm này cần tham khảo kỹ các cuốn sách hướng dẫn sử dụng.